Alte servicii

Conform Ordinului nr.163/2007 al Ministerului Administraţiei şi Internelor instalaţiile de stingere a incendiilor trebuie  verificate periodic de către firme specializate atestate în acest domeniu.

Menţionăm că firma noastră  este autorizată în acest domeniu cu Autirizatie seria A nr.0542 din 27.12.2010 si Autorizaţia Seria A NR.1725 din 24.01.2012

1) Verificarea si intretinerea instalatiei de sprinklere

2) Verificarea hidranti interiori si exteriori

3) Verificare, intretinere trape de evacuare a fumului

In cadrul procedurii de verificare si intretinere a trapelor de evacuare fum se vor executa urmatoarele:

  • verificarea instalatiei electrice, a intrerupatoarelor care comanda inchiderea si deschiderea trapelor
  • ungerea dispozitivului mecanic (coloana dintata)
  • verificarea integritatii conductelor, a buteliei sub presiune si masurarea greutatii buteliei
  • verificarea integritatii si a etanseitatii trapei de evacuare fum

 

4) Verificarea,întreţinerea,periodică a instalaţiei de semnalizare,alarmare şi alertare în caz de incendiu

În cadrul procedurii verificarii ,intreţinerii a instalatiei de semnalizare şi alertare se vor executa următoarele :

  • verificare centrală de semnalizare
  • verificare detector de fum
  • verificare detector de linie
  • sirenă interioară, exterioară, modul
  • acumulatori,schimbare la 2 ani

Autorizatii