Service Stingătoare

Conform legislaţiei in vigoare, toate tipurile de stingătoare se verifică sau se reîncarcă periodic. Firma noastră este atestată în acest sens de către CENTRUL NATIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECTIE CIVILĂ – Bucuresti.

Având în dotare toate instalatiile necesare asigurarii serviciilor de intretinere, verificare si reparare a stingatoarelor si alte instalatii de stins incendii, firma noastra executa:

  • Verificare stingătoare: verificarea presiunii şi integrităţii recipientului şi a pieselor componente;
  • Reîncărcare stingătoare: cu agent de stingere (pulbere, CO2, spumă);
  • Repararea stingătoare: înlocuirea subansamblelor defecte sau lipsă (manometru, furtun,  etc.).

S.C. FIRE SAFETY S.R.L. este abilitat de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă pentru executarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu prin Certificat de atestare nr 1257 / 26.02.2009.

In baza contractului de prestări servicii, comandă scrisă sau telefonică, unitatea noastră execută verificarea, repararea şi reîncărcarea stingătoarelor în termen de maxim 3 zile de la recepţia comenzii, transportul fiind asigurat de către executant gratuit.