Servicii SU

1. Asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice referitoare la instruirea în domeniul P.S.I. si instruirea personalului pe linie de P.S.I; Executarea de exerciţii şi aplicaţii practice cu personalul:

 • Efectuarea instructajelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor pe categorii de personal.
 • completarea fiselor individuale de instructaj specifice situatiilor de urgenta;
 • Verificarea anuală a cunoştinţelor însuşite şi evaluarea eficienţei instruirii.
 • Aplicatii tehnice pentru intreg personalul: exercitii de alarmare, evacuare a persoanelor si masuri de prima interventie;
 • participarea la punerea in practica a masurilor dispuse de catre inspectorii pentru situatii de urgenta, cu ocazia controalelor si al cercetarii evenimentelor
 • participarea la evenimentele deosebite ce pot sa apara (controale ale inspectorilor de specialitate sau cercetare evenimente);
 • monitorizarea dotarii, a existentei si a starii echipamentelor de prima interventie in caz de incendiu;

 

2. Documentatia pe linie de prevenire si stingere a incendiilor:

 • identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu;
 • stabilirea responsabilitatiilor si a modului de organizare in caz de incendiu;
 • elaborarea dispozitiilor de aparare impotriva incendiilor cerute de legislatia in vigoare;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societatii;
 • tematici pentru toate fazele de instruire a angajatilor (general introductiv si la locul de munca la angajare, cat si periodic);
 • elaborarea de instructiuni de aparare impotriva incendiilor pentru fiecare loc de munca sau activitate;
 • tematici generale aplicabile pentru toate locurile de munca;
 • intocmirea planurilor de aparare impotriva incendiilor, respectiv planul de interventie si planuri de evacuare;

 

3. Scenarii de securitate la incediu;

4. Planuri de interventie